Ceník

Všeobecné podmínky pro výuku a doučování:

Hodina angličtiny trvá dle domluvy 45 nebo 60 minut a platí se minimálně na 12 hodin předem. Během tohoto období umožňuji si dvakrát domluvit náhradní hodinu mimo dohodnutý termín výuky. Náhradní termín musí vyhovovat oběma stranám a musí být dohodnut do 14 dnů od zameškané hodiny. Jinak propadají hodiny bez náhrady. Je možné platit pouze bankovním převodem. Výuka probíhá i o státních svátcích, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud přestane student z jakéhokoliv důvodu docházet na hodiny a nejpozději do dvou měsíců neobnoví docházku, termíny neodchozených hodin bez nároku propadají. Peníze zpět nevracím. 

Do ceny se nezapočítává výukový materiál. Před zahájením vyučování je třeba s lektorem vyplnit přihlášku. O každém studentovi lektor vede osobní list s informacemi o průběhu studia, o termínech výuky a bonusových hodinách. Studentovi, jeho rodičům nebo zákonným zástupcům je k dispozici k nahlédnutí. 

Bonusy pro výuku a doučování:

Za předpokladu, že student odchodí 24 hodin bez náhradního termínu a bez přerušení, nabízím jako odměnu jednu hodinu angličtiny zdarma. Pokud si student předplatí celý školní rok, poskytnu 2 hodiny zdarma při jedné hodině týdně nebo 4 hodiny při dvou hodinách týdně. Při intenzivním doučování (výuka 3x týdně nebo častěji) se cena za 1 hodinu snižuje na 400 Kč.

Stornovací poplatek:

Stornování kurzu 3 nebo 2 dny před zahájením výuky 1 500 Kč; později 2 000 Kč.

Příplatek:

Studentům přihlášeným přes internetové stránky www.naucim.cz připočítávám částku 15 Kč za hodinu a studentům přihlašovaným na www.rychlavyuka.cz připočítávám 30 Kč za hodinu, které platím jako provizi za zprostředkování výuky.

Přihláška a osobní list:

Přihlášku je možné stáhnout ve dvou formátech: DOCX | PDF

Osobní list studenta: DOCX | PDF

 

Všeobecné podmínky pro překlady:

U velké zakázky nebo u neznámého zákazníka jsem oprávněn požadovat před dodáním překladu zálohu, či u dlouhodobě probíhajících překladů sjednat postupnou fakturaci dílčích částí překladu. Pokud je zákazník v prodlení s úhradou zálohy nebo faktur za dílčí dodávky o více než 10 dnů, pozastavuji dodávku překladů nebo jejich dalších částí až do úplného vyrovnání splatných závazků. V případě víceletých smluv si opravňuji zohlednit vývoj inflace.

Příplatky za překlad:

30 %

  • za špatně čitelný výchozí text (např. malé písmo, slabý nebo rozmazaný tisk, rukou psaný nebo opravovaný text, chybně nebo nekvalitně oskenovaný text, nesprávná formulace výchozího textu z hlediska gramatiky, stylistiky nebo smyslu);
  • za text předaný na papíře či v needitovatelném souboru (účtuje se třetina textu navíc);
  • za složité formátování, které vyžaduje zvláštní úpravu (např. seznamy, tabulky);
  • za citlivou stylistickou úpravu (hlavně u projevů a jiných textů určených k veřejnému přednesu);
  • za nastudování závazné terminologie a dodržování specifických typografických požadavků požadované zadavatelem.

40 %

  • za překlad reklamních textů.

50 %

  • za překlad ze zvukového nebo video záznamu.

Sleva za překlad:

5 %

  • za dlouhodobou spolupráci.

 

Ceny za výuku a překlady

Cena za 45 / 60 minut výuky


4 560 Kč / 5 400 Kč

Individuální výuka u mě doma

Cena za 12 hodin / 1 hodina týdně


4 410 Kč / 5 250 Kč

Individuální výuka u mě doma 

Cena za 12 hodin / 2 hodiny týdně


14 820 Kč / 17 500 Kč

Individuální výuka u mě doma

Cena za školní rok (41 hodin) / 1 hodina týdně


29 640 Kč / 35 100 Kč

Individuální výuka u mě doma

Cena za školní rok (82 hodin) / 2 hodiny týdně


400 Kč

Intenzivní individuální výuka u mě doma

Cena za 1 hodinu / 3 a více hodin týdně


od 6 930 Kč

Skupinová výuka (min. 10 lidí ve skupině)

Cena za pololetí (21 hodin) / 1 hodina týdně


7 350 Kč

Skupinová výuka (min. 5 lidí ve skupině)

Cena za pololetí (21 hodin) / 1 hodina týdně


5 670 Kč

Skupinová výuka (min. 10 lidí ve skupině)

Cena za pololetí (21 hodin) / 2 hodiny týdně


7 140 Kč

Skupinová výuka (min. 5 lidí ve skupině)

Cena za pololetí (21 hodin) / 2 hodiny týdně


od 500 Kč

Překlad z angličtiny do češtiny

Cena za 1 normostranu (1 800 znaků), závisí na složitosti a odbornosti textu.


od 800 Kč

Překlad z češtiny do angličtiny

Cena za 1 normostranu (1 800 znaků), závisí na složitosti a odbornosti textu.


25 % z ceny za překlad

Komplexní jazyková korektura přeloženého textu

Cena za 1 normostranu (1 800 znaků) - pravopis, gramatika, stylistika.


800 Kč

Hodinová sazba

Účtuje se např. v případě revize textu (kontrola překladu vypracovaného jiným překladatelem), při přepracování textu, úprava celých vět, kontrola terminologie, za práci o sobotách a státních svátcích.